• Jedno życie

  Jedno ciało
  jedna szansa
  jeden klub

 • Biegaj by wyzwolić endorfiny

  Uwolnij się od stresu

 • Pędź co sił w nogach

  Przezwycięż ograniczenia, wjedź na sam szczyt

 • Ćwicz z profesjonalnym trenerem personalnym

  Zainwestuj w siebie i osiągnij sukces

 • Walcz z ciężarami

  Odzyskaj sprawność, nabierz formy i ​​​​​​​​​​​​odkryj w sobie siłę

 • Ruszaj się do świetnej muzyki i spalaj kalorie

  Pokonaj słabości i dbaj o zdrowie

O klubie Classic Fitness

Klub Classic Fitness zlokalizowany jest we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej od czasu jej powstania. Został otwarty w 2002 roku i był pionierem w branży fitness we Wrocławiu. W ciągu 13-stu lat obecności na rynku zdobyliśmy doświadczenie niezbędne do świadczenia usług na światowym poziomie.

O klubie Classic Fitness

Klub Classic Fitness zlokalizowany jest we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej od czasu jej powstania. Został otwarty w 2002 roku i był pionierem w branży fitness we Wrocławiu. W ciągu 13-stu lat obecności na rynku zdobyliśmy doświadczenie niezbędne do świadczenia usług na światowym poziomie.

Promujemy ruch i aktywny tryb życia. Dla nas fitness to coś więcej, niż ćwiczenia przy świetnej muzyce. To zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie, dbanie o swój wizerunek. Trenując w Classic Fitness zrealizujesz swoje cele, polepszysz swoje samopoczucie, zwiększysz odporność na stres, podniesiesz poczucie własnej wartości, poczujesz się odprężony i pewny siebie. Uświadomisz sobie jak bezcenne jest zdrowie i jak duże profity niesie za sobą prozdrowotny styl życia. Odchudzanie i wysmuklanie sylwetki to nasza specjalność.

Obecnie do Waszej dyspozycji jest ponad 1000 m2 na dwóch kondygnacjach. Niepowtarzalny panoramiczny widok na Wrocław z IV i V piętra, dostęp do naturalnego światła słonecznego we wszystkich salach, które daje dodatkową energię i motywację do ćwiczeń, to cechy które budują niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Najważniejszą jednak rzeczą jaką mamy dla Was do zaoferowania są ludzie tworzący wyjątkowy klimat tego miejsca. Classic Fitness to tylko jeden, zjawiskowy klub, stawiamy tu na jakość, nie na ilość. Naszą uwagę kierujemy na ustawiczne doskonalenie i wsłuchiwanie się w propozycje klientów. U nas nie poczujesz się pozostawiony sam sobie, będziesz częścią naszej rodziny i razem z nami będziesz kreował ten klub.. Znajdziesz się w miejscu, gdzie możesz zrealizować swój trening i jednocześnie miło spędzić czas.

Serdecznie Was zapraszamy!

Galeria Dominikańska,
poziom 4 i 5 - parking C
pl. Dominikański 3
50-159 Wrocław

Karnety

Specjalnie dla Waszej wygody stworzyliśmy cennik z użyciem 4 suwaków, aby każdy z Was znalazł dla siebie karnet dopasowany do własnych potrzeb i możliwości.

Wybierz karnet na swoją miarę i sam zdecyduj jak dużą dostaniesz od nas zniżkę. Zmobilizuj swoich znajomych i uzyskaj maksymalny rabat.

Akceptujemy

Multisport OK System my benefit Fit Profit Sodexo BeActive

Copyright © 2014 AM Classic sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin

REGULAMIN KLUBU CLASSIC FITNESS

1.Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia przedstawionego regulaminu nie stanowią inaczej:

1.1  KLUB-klub Classic Fitness prowadzony przez spółkę AM Classic Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 3.

1.2  CZŁONEK KLUBU - osoba korzystająca z usług świadczonych przez klub na podstawie umowy zawartej z AM Classic Sp. z o.o. w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z klubem na jej rzecz przez osobę trzecią.

1.3 GOŚĆ KLUBU - osoba posiadająca jednodniowy, tygodniowy, dwutygodniowy oraz miesięczny karnet na Usługi, nie będąca Członkiem Klubu.

1.4 KLIENT- osoba zawierająca umowę z AM Classic Sp. z o.o. o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu oraz osoba posiadająca tygodniowy, dwutygodniowy oraz miesięczny karnet na Usługi.

1.5 INNI UCZESTNICY ZAJĘĆ- osoba nie będąca Klinetem w rozumieniu punktu 1.4, która korzysta z kart lojalnościowych: Multisport , OK System, Fitflex, Fitprofit, MyBenefit itp. honorowane przez Klub.

1.6  ZAJĘCIA- zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie.

1.7  USŁUGI- wszelkie usługi świadczone przez Klub, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

 2. Członkowie Klubu i Goście

2.1. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia przez Klienta Umowy z Klubem na czas określony:

a) trzy miesiące

b) sześć miesięcy,

c) dwanaście miesięcy,

według wyboru Klienta, co rozumie się jako okres minimalnego członkostwa.

2.2      Dniem rozpoczęcia członkostwa jest dzień podpisania dokumentu w postaci formularza członkowskiego, niniejszego Regulaminu oraz uiszczenia opłaty administracyjnej, chyba, że Klient wskaże inną datę.

2.3      Członek Klubu otrzymuje kartę zbliżeniową będącą podstawą do otrzymywania zniżek.

2.4      Członek Klubu ma pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na zajęcia, może raz w miesiącu zaprosić bliską osobę do klubu w ramach członkostwa oraz bierze udział w bezpłatnym treningu wprowadzającym.

2.5      Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią.

2.6      Klient ma możliwość wykupienia karnetu na okres:

a) 1 dnia (obowiązujący w dzień zakupu w godzinach otwarcia klubu)

b) 1 tygodnia,

c) 2 tygodni,

d) 1 miesiąca.

Jednakże, w powyższych przypadkach, Klient nie jest zobligowany do podpisania Umowy.

2.7      Klient, posiadający karnet na okres wskazany w punkcie 2.6, posiada status Gościa Klubu. Tym samym nie jest uprawniony do otrzymania kart zbliżeniowych oraz zniżek, oraz Inni Uczestnicy Zajęć nie mają możliwości zaproszenia raz w miesiącu bliskiej osoby na zajęcia w ramach karnetu oraz nieodpłatnego treningu wprowadzającego.

2.8      Członkiem Klubu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.

2.9      Za uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, odpowiedzialny jest Klient.

2.10   Każdy Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, z zastrzeżeniem, iż przekazywanie karty osobom trzecim jest niedozwolone. Członek Klubu zobowiązany jest do każdorazowego okazywania karty przy wejściu do Klubu, w innym przypadku Klub zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia Członka Klubu na zajęcia.

2.11   Warunkiem korzystania z Usług jest uiszczenie opłat za poszczególne rodzaje usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.

2.12   Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.

 3. Klub

3.1      Klub jest jednostką promującą ruch i aktywny, zdrowy tryb życia.

3.2      Klub świadczy usługi sportowo – rekreacyjne w zakresie podstawowym objętym umowami członkowskimi, karnetami oraz kartami lojalnościowymi honorowanymi przez Klub:

a) zajęcia grupowe aerobiku,

b) zajęcia grupowe mentalne,

c) zajęcia grupowe sztuk walki

d) zajęcia grupowe indoor-cycling,

e) udostępnianie siłowni,

f) udostępnianie sauny

Klub świadczy dodatkowe usługi objęte odrębnym cennikiem w zakresie:

a) treningu personalnego,

b) doradztwa w zakresie treningu fizycznego,

c) doradztwo w zakresie dietetyki

d) kosmetyki

e) solarium,

f) odnowy biologicznej,

g) rehabilitacji,

h) sprzedaży artykułów spożywczych i odzież

3.3      Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty dotycząca zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

3.4      Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa, określonego w Umowie.

4. Inni uczestnicy zajęć

4.1.    Do uczestniczenia w zajęciach, stanowiących ofertę Klubu, uprawniony jest Klient Kart Lojalnościowych:

a) Multisport ,

b) OK System,

c) Fitprofit,

d.) MyBenefit.

4.2.    Klienci Kart Lojalnościowych potwierdzając swoje uprawnienie do przebywania na terenie Klubu poprzez potwierdzenie aktywnego konta firmy honorowanej przez Klub i weryfikację danych okazując ważny dokument tożsamości.

4.3.    Dopłaty za uczestniczenie w zajęciach dokonywane są według indywidulanych ustaleń z firmami partnerskimi i menedżerem generalnym Klubu. Informacja o dopłatach za poszczególne wejścia z kart lojalnościowych umieszczona jest w recepcji klubu oraz na stronie www.classic-fitness.pl

4.4.    W odniesieniu do zajęć grupowych, oferowanych przez Klub, Członkowie Klubu, Goście Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do rezerwacji miejsc w recepcji Klubu osobiście, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną e-mail. W przypadku z rezygnacji z zajęć, Klient zobowiązany jest do powiadomienia recepcji Klubu najpóźniej do godziny 14.00, a w przypadku zajęć porannych, do końca godzin pracy Klubu w dniu poprzedzającym zajęcia.

4.5.    W przypadku nie odwołania rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta.

4.6.    Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów, jak również do odwołania zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia nie przybędzie wymaga minimalna ilość uczestników, tj. 5 osób. 

4.7.    Informacje dotyczące zmiany harmonogramu oraz zastępstw instruktorów, podane zostaną każdorazowo w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu www.classic-fitness.pl.

5. Usługi

5.1      Klienci Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć są uprawnieni do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu oraz poszczególnych stref Klubu, za szczególnym uwzględnieniem przeciwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.

5.2      Jeżeli w wybranym terminie niektóre Usługi lub przyrządy są niedostępne z powodu korzystania z nich przez innych Klientów Klubu, awarii, konserwacji bądź przeglądów serwisowych, Klientom Klubu oraz Innym Uczestnikom Zajęć nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Klubu.

5.3      W czasie korzystania z Usług, Klienci Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do używania obuwia zmiennego i odpowiedniego stroju, a także do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu, podanych wcześniej do wiadomości Członków Klubu. Regulamin Klubu znajduje się niezmiennie na tablicy informacyjnej przy recepcji Klubu. Każdy korzystający z Usług Klubu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem Klubu.

5.4      Klienci Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych i przebywania w pomieszczeniach głośnych z migoczącymi światłami, a także wątpliwości co do korzystania z sauny i solarium, powinni zasięgnąć niezależnej porady lekarskiej.

    5.5   Odpowiedzialność:

5.5.1  Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie lub jakichkolwiek konsekwencji zdrowotnych wynikających z indywidualnego stanu zdrowia Klientów Klubu oraz Innych Uczestników Zajęć.

5.5.2  Klienci Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć nie ma prawa zgłaszać wobec Klubu roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia, wynikającego z korzystania z urządzeń lub uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.

5.5.3  Za szkody na mieniu, Klub odpowiada wobec Klientów Klubu oraz Innych Uczestników Zajęć na zasadach ogólnych.

5.6   Zachowanie:

5.6.1  Klienci Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć nie mogą korzystać z udostępnionych na terenie Klubu urządzeń w sposób niewłaściwy. Za uszkodzenia Klienci Klubu oraz Inni Uczestnicy Zajęć ponoszą odpowiedzialność finansową względem Klubu.

5.6.2  Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu.

5.6.3  W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient Klubu lub Inny Uczestnik Zajęć jest pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego, Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Członka lub Gościa na zajęcia i/lub wyproszenia go z Klubu.

6. Płatność oraz czas trwania członkostwa

6.1  Opłaty:

6.1.1.  Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Formularzu Członkowskim oraz w cenniku Klubu dostępnym w recepcji Klubu.

6.1.2.  Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty administracyjnej i opłat członkowskich zgodnie z rodzajem umowy.

6.1.3.  Opłatę członkowską Członek Klubu powinien, o ile nie postanowiono inaczej, zapłacić każdorazowo nie później, niż ostatniego dnia poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy.

6.1.4. Pierwsza opłata członkowska oraz opłata administracyjna obliczana wg cennika, powinna być wpłacona przez Członka Klubu w dniu podpisania Umowy.

6.1.5. Okres rozliczeniowy przypada co 1. miesiąc, licząc od dnia uzyskania Członkostwa w Klubie.

6.1.6. Klub oświadcza, iż opłaty członkowskie są stałe przez cały okres trwania minimalnego członkostwa.

6.1.7. W momencie podpisania Umowy, Członek Klubu zobowiązany jest do zapłacenia za Usługi w siedzibie Klubu.

6.1.8. Metodę płatności wybiera Członek Klubu (gotówką lub kartą płatniczą).

6.1.9. Członek Klubu ma możliwość płatności przelewem za Usługi, ale tylko za uprzednią zgodą menedżera generalnego Klubu. Wyrażenie zgody następuje każdorazowo na piśmie poprzez kontakt drogą elektroniczną, bądź podczas spotkania z menedżerem generalnym Klubu.

6.1.10. Członek Klubu, nie korzystający z urządzeń i usług Klubu, zobowiązany jest do wnoszenia opłat członkowskich, o ile odpowiedzialności za brak dostępu do urządzeń nie ponosi Klub.

6.1.11. Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z Usług podstawowych w dowolnym terminie (w ramach okresu, na jaki została zawarta Umowa), wybranym przez uczestnika zajęć. Członek Klubu może korzystać z wybranych Usług, o ile nie zostały one zarezerwowane przez innych Klientów Klubu bądź Innych Uczestników Zajęć.. 

6.1.12.   Członek Klubu nie może żądać od Klubu zwrotu opłaty bądź przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z powodu niekorzystania przez Klienta z Usług w czasie określonym w Umowie.

6.1.13. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską.

6.1.14. W przypadku nieterminowych płatności za Usługi:

a) Klient Klubu otrzymuje upomnienie drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną, za które klient nie ponosi dodatkowej opłaty,

b) W przypadku braku kontaktu z Klientemdrogami komunikacji wskazanymi w punkcie 6.1.14. a), klient otrzymuje upomnienie drogą listową, za które będzie naliczana dodatkowo opłata w wysokości 20 zł.

    6.1.15  W przypadku, gdy Klient Klubu pozostaje w ponad trzymiesięcznej zwłoce wobec Klubu w spłacie należności wynikających z Umowy Członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do naliczania odszkodowania w wysokości 30 % całej sumy należności pieniężnej. 

6.2  Członkostwo

6.2.2  Umowa zawierana jest na okres wskazany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu.

6.2.3  Członek Klubu ma możliwość „zamrożenia członkostwa” w dowolnym momencie trwania Umowy, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i podpisaniu formularza dostępnego na recepcji Klubu, lub pobranego za pośrednictwem strony www.classic-fitness.pl i przesłanego drogą elektroniczną na adres manager@classic-fitness.pl.

6.2.4  „Zamrożenia członkostwa” można dokonać jednorazowo- w przypadku Umowy zawartej na okres 6 miesięcy, usługa ta jest płatna wg cennika, oraz dwukrotnie- w przypadku Umowy zawartej na okres 1 roku, każdorazowo na czas nie dłuższy niż 1 miesiąc, pierwszy raz nieodpłatnie, drugi płatny wg cennika. Dla umów 3 miesięcznych „zamrożenie członkostwa” nie jest możliwe.

6.2.5  W szczególnych przypadkach Członek Klubu ma możliwość „zamrożenia członkostwa” na okres dłuższy, niż wskazany powyżej, za uprzednią zgodą menedżera generalnego Klubu.

6.2.6  Okres „zamrożenia członkostwa” wydłuża okres członkostwa o czas na jaki Członek Klubu zdecydował się „zamrozić członkostwo”. W tym przypadku, wniosek o „zamrożenie członkostwa” staje się w dniu jego podpisania aneksem do Umowy podpisanej z Klubem.

6.2.7  Członek Klubu w okresie „zamrożenia członkostwa” nie ma prawa do korzystania z podstawowych Usług Klubu, objętych wykupionym przez niego rodzajem członkostwa.

6.2.8  Członek Klubu korzystający z przywileju „zamrożenia członkowska” ma możliwość jego skrócenia, po uprzedniej pisemnej prośbie skierowanej do menedżera generalnego Klubu. Wniosek powinien być złożony najpóźniej w przeddzień planowanego rozpoczęcia przez Członka Klubu korzystania z Usług Klubu. Członkowi Klubu w takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty za „zamrożenie członkostwa”.

6.2.9  Członek Klubu ma możliwość przechowywania rzeczy osobistych w szafkach, które przechowywane będą do czasu zamknięcia Klubu. Każda osoba korzystająca z szafek ma obowiązek zamknąć szafkę oraz nie oddawać klucza osobom trzecim. Za pozostawione rzeczy w czasie zajęć, Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Za rzeczy pozostawione poza wskazanymi miejscami, Klub nie ponosi odpowiedzialności.  

6.2.10 Rzeczy pozostawione w szafkach, powinny być zabrane przez użytkownika niezwłocznie po zakończeniu zajęć. 

6.2.11 Rzeczy nieodebrane przez Członka Klubu, będą przechowywane w specjalnym miejscu przez czas okres 1 miesiąca.

6.2.12 Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości 30 zł przed opuszczeniem Klubu.

7. Rozwiązanie umowy

7.1  Przez Członka Klubu

7.1.1  Członek Klubu może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, informując o tym fakcie na piśmie menedżera generalnego Klubu. Okres wypowiedzenia liczony jest zawsze od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.

7.1.2  Członkowi Klubu, rozwiązującemu Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ale w trakcie obowiązywania okresu minimalnego trwania członkostwa, Klub naliczy na rzecz Członka Klubu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość składek członkowskich, naliczaną za ilość miesięcy, na jaką została zawarta Umowa, za które Członek Klubu nie uregulował należności.

7.1.3  Członek Klubu, przy wypowiedzeniu Umowy w którym mowa w pkt.7.1.1, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w dniu złożenia wypowiedzenia.

7.1.4  Okres wypowiedzenia nie może być okresem „zamrożenia członkostwa”.

7.1.5  Członek Klubu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażących naruszeń zobowiązań będących po stronie Klubu.

7.1.6  Jeśli Członek Klubu nie wypowie umowy, zachowując formę pisemną, minimum 30 dni przed zakończeniem obowiązywania Umowy, to:

a)Umowa na trzy miesiące zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące,

b)Umowa zawarta na sześć miesięcy zostaje przedłużona o kolejne sześć miesięcy,

c)Umowa zawarta na dwanaście miesięcy zostaje przedłużona o kolejne dwanaście miesięcy. 

7.2  Przez Klub

7.2.1  Klub ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa zostaje skutecznie  rozwiązana z chwilą otrzymania przez Klienta lub Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia treningów personalnych, ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęć grupowych przez osoby niezatrudnione w Klubie. Za naruszenie zakazu, Klub zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 200 zł za każdorazowe naruszenie.

8.2 Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia akcji marketingowych, prowadzenia ankiet, badań oraz wywiadów bez wcześniejszej zgody menedżera generalnego Klubu.

8.3 Osoby zakupujące karnet jednodniowy do Klubu lub korzystające z vouchera na karnet jednodniowy oraz Inni Uczestnicy Zajęć zobowiązani są pozostawić dokument tożsamości w recepcji Klubu. Punkt 6.2.12 stosuje się odpowiednio.

8.4 Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania godzin otwarcia Klubu. Korzystający z Usług Klubu, zobowiązani są opuścić sale do ćwiczeń, siłownię oraz saunę minimum 10 minut przed zamknięciem Klubu.

8.5 Każda osoba korzystająca z Usług Klubu zobowiązana jest do posiadania własnego obuwia sportowego, odzieży sportowej oraz ręcznika.

8.6 Zabrania się blokowania przyrządów i przyborów na siłowni oraz sali do treningu funkcjonalnego podczas przerw między ćwiczeniami.

8.7  Trenerzy personalni w czasie prowadzenia zajęć, mają pierwszeństwo do korzystania z urządzeń i przyborów na terenie Klubu.

8.8 W momencie podpisania przez Członka Klubu kolejnej Umowy z AM Classic Sp. z o.o., w okresie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia, gdy poprzednia Umowa przestała obowiązywać, opłata administracyjna nie będzie ponownie pobierana.

8.9 Klub może cedować lub przekazywać prawa płynące z Umowy na osoby trzecie. Umowa taka obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego. Osoba przejmująca prawa z Umowy, ponosi koszty opłaty administracyjnej w wysokości określonej w cenniku.

8.10 Karnet „do 16” oraz „student do 16” upoważnia osobę posiadającą karnet do przebywania na terenie Klubu do godziny 16.00. Karnety te upoważniają Członka Klubu do przebywania na terenie Klubu w soboty i niedziele, w godzinach otwarcia Klubu.

8.11   Klub zastrzega sobie prawo do zamykania Klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.

8.12   Godziny otwarcia Klubu mogą ulegać zmianie, o czym Klub poinformuje stosowną wiadomością na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Klubu.

8.13   W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub jest nieczynny, natomiast w dzień Wigilii, Sylwestra oraz Wielkiej Soboty, Klub otwarty jest do godziny 15.00

8.14   Klub uprawniony jest do fotografowania pomieszczeń i obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych produktów i usług, w tym także do utrwalania wizerunku Klientów, o ile fotografie te nie naruszają prawa do ochrony danych osobowych. O każdorazowo podejmowanych akcjach promocyjnych Klub zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Członków Klubu.

8.15   Zaniechanie przez Klub egzekwowania swoich praw, a także nie skorzystanie z przysługujących upoważnień w przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Umowy, nie może być uznawane za aprobatę tego typu zachowań.

8.16   Klub zastrzega prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zostaną każdorazowo podane do wiadomości na stronie Klubu www.classic-fitness.pl wraz ze wskazaniem, iż nowy regulamin jest przedstawiony w recepcji Klubu.

8.17   Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Członkowskim integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Klubem. Regulamin jest dostępny w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu. Przed podpisaniem Umowy z Klubem, Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.18   Decyzja na korzystanie z usług świadczonych przez klub Classic Fitness jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestrowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Klub.

8.19   Osoby korzystające z Usług Klubu są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz respektowania jego postanowień.

8.20   W stosunku do osób nie przestrzegających postanowień Regulaminu, Klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia takiej osoby z terenu Klubu bez wcześniejszego upomnienia.  

8.21   Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klubu lub wg miejsca świadczenia usługi.

8.22   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu. 

 

Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów Classic Fitness są wyjątkowo chronione. Naszym głównym celem jest, aby jak najlepiej realizować politykę prywatności względem użytkowników witryny.

Dane, które pobieramy od naszych klientów, są niezbędne w procesie realizacji zamówienia karnetu. Wszystkie dane osobowe są traktowane poufnie i jedynie przeszkoleni pracownicy naszej firmy mają do nich dostęp. Dane te są również gromadzone, aby usprawnić i polepszyć funkcjonowanie naszych usług oraz w celach statystycznych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla firmy Classic Fitness. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich zmian. Zbieranie owych danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim. Firma zobowiązuje się, aby wykorzystywać dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., po wyrażeniu przez nich zgody. Firma Classic Fitness nie używa danych osobowych swoich Klientów w celach reklamowych.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Nasi partnerzy

Pralnia Wash & Go przygotowała dla posiadaczy karty członkowskiej Classic Fitness specjalną promocję: prasowanie 1 dodatkowej koszuli gratis przy zamówieniu prasowania 10-ciu sztuk.

 


Nort Fish w Galerii Dominikańskiej przydziela upust w wysokości 15% od regularnych cen swoich usług klientom posiadającym kartę członkowską Classic Fitness(promocja nie dotyczy produktów nieobjętych rabatowaniem np. TANIE BRANIE oraz alkoholu i nie łączy się z innymi promocjami).

 


Akademia Fryzjerska Berendowicz & Kublin udziela 15% rabatu od cen regularnych swoich usług posiadaczom karty członkowskiej Classic Fitness przy pierwszej wizycie w salonie oraz przyznaje kartę stałego klienta Berendowicz & Kublin, która upoważnia do 10% rabatu na usługi salonu, oraz wielu ciekawych zniżek u swoich parterów.